TRIPOLI KADIN DOĞUM HASTANESİ | LiBYA

Proje Adı Trıpolı-350 Yataklı Kadın Doğum Hastanesi
Proje Yeri Tripoli / Libya
Mimari Tasarım Ekibi (Konsept Proje) Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Proje Tarihi 2020
Yatak Sayısı 350 yataklı
Toplam İnşaat Alanı 37.843 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
İç Mekan Tasarım Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.


Mimari Açıklama Raporu
Consera Tripoli Maternity Hospital 350 yataklı olup Libya Tripoli’de inşaa edilmek üzere tasarlanmıştır. Hastane A ve B  bloklardan oluşur ve toplam kapalı alanı 37,843 m²’dir.  A Blok, Hastane binası olup 35,938 m², B Blok servis binası olup 1,905 m² ‘dir. Arsa alanı 26,500 m²’dir.
Hastane projesi, Kuzeybatı-Güneydoğu aksında bulunan hastane ana koridoru ile ikiye bölünmüştür. Hastane mimarisi ana koridoru bir ucunda hastane ana girişi diğer ucunda personel girişi olacak şekilde ve ana girişte iki kat yüksekliğinde bir atrium oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
Hastane bünyesinde, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon, doğumhane, radyoloji, endoskopi, morg, acil, laboratuvar ve kan bankası, poliklinikler, eczane ve hasta yatak servisleri gibi bölümler barındırmaktadır.
Servis binası tek katlı olup arsanın güneydoğusunda yer almaktadır. Mekanik ve elektrik teknik odaları, çamaşırhane, su depoları, atık odaları, tamir atölyeleri depolar, elektrojen grupları ve su arıtma tesisleri bulunmaktadır.
Arsaya iki tane araç girişi yapılmıştır. Biri kuzeydoğu yönünde ki parselin ana girişidir. Bu giriş hastane ana koridoru ve atrium ile aynı akstadır. Diğer giriş ise güneybatı yönünde ki acil girişidir. Bu girişi sadece acil hastalar ve ambulanslar kullanmaktadır. Hastane binasının ana girişi  kuzeybatı cephesinde konumlandırılmış olup önünde geniş korunaklı bir saçak mevcuttur. Bu saçak, yolcu indirip bindirecek araçlara ve ziyaretçilere korunaklı bir ortam sağlamaktadır. Ana giriş direkt olarak 10m x 20m ölçülerinde ve 7 m tavan yüksekliğinde ki atriuma bağlıdır. Acil girişinde de korunaklı bir saçak mevcuttur. Bu saçak ambulansın sedye indirip bindirmesi için korunaklı bir alan sağlanmıştır. Acil ünitesinin hastalar için iki girişi vardır. Biri ayakta hasta biri sedye ile gelen hastadır. Böylece sedye girişl yolu her zaman açık kalacaktır. Ana binanın önünde, ana girişin iki yanında hastalar ve ziyaretçiler için otopark bulunmaktadır. Bunlara ek olarak servis binasının önünde ve binanın kuzeybatı ve kuzeydoğu cepheleri boyunca park yerleri tasarlanmıştır. Hasta ve yakınları için 71, doktorlar için 47, diğer personel için ise 57, ambulans ve acil için 13 park yeri organize edilmiştir.. Servis binasının 3 girişi vardır. Ayrıca yükleme yapabilmek amacıyla araçlar için bir geçişi bulunmaktadır. Bina içi ulaşımlar yangın kaçışlarına uygun olarak düzenlenmiştir.
Bina içinde ziyaretçilerin yolu ile personelin yolu yatayda ve düşeyde birbirinden ayrılmıştır. Her departmanda personel için özel olarak düzenlenmiş koridorlar, asansörler ve sedye asansörleri bulunmaktadır. Ameliyathaneler, yoğunbakım ünitesi, radyoloji ve acil düşey yönde birbirine bağlıdır. Birbirine direkt olarak bağlı olan bu 4 departman hastanenin kalbidir. Bu departmanlar diğer bölümlere yatay ve düşey sirkülasyonlar ile bağlıdır.
Hasta servislerinin çift girişi bulunmaktadır. Biri ziyaretçiler için, ötekisi ise personel içindir. Bu çift girişler kör koridor oluşmasını engelleyerek yangın kaçış için bir avantaja dönüştürülmüştür. Personelin kullanımına ayrılmış  4 tane düşey sirkülasyon çekirdeği ve ziyaretçilerin kullanımına  ayrılmış 4 tane düşey sirkülasyon çekirdeği vardır. Poliklinikler genellikle zemin katta konumlandırılmıştır. Böylece engelliler için daha kolay bir kullanım sağlanmıştır.
Hasta yatak servislerinden 4 tanesi geçici olarak pandemi hizmeti verecek şekilde tasarlanmıştır. Pandemi sonrası bu birimler standart hasta yatak servisi olarak hizmet verecek şekilde planlanmıştır

TRIPOLI KADIN DOĞUM HASTANESİ | LiBYAGeyran