KÖPÜGÜRLÜ HASTANESİ| TÜRKMENİSTAN

Proje Adı Türkmenbaşı Köpügürlü Hastanesi
Proje Yeri Türkmenistan
Mimari Tasarım Ekibi (Konsept Proje) Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Proje Tarihi 2020
Yatak Sayısı 442 yataklı
Toplam İnşaat Alanı 45.000 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
İç Mekan Tasarım Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.

Mimari Açıklama Raporu
Köpürgülü hastanesi Türkmenistanın Türkmenbaşı şehrinde yapılmak üzere tasarlanmıştır. Arsa Hazar denizinin doğusunda bulunmaktadır. Tesis 2 adet hastane ve 5 adet destek hizmeti veren bloktan oluşmaktadır. Hastane bloku arsanın kuzeyine yerleştirilmiştir. Hastane bloku hasta yatak katlarının ve polikliniklerin olduğu 1 bodrum 7 normal kattan oluşan 150mX30m ölçülerinde çift koridorlu bina şeklinde tasarlanmıştır. Hasta yatak katlarının bulunduğu binanın güneyinde 100mX55m ölçülerinde medikal alanların bulunduğu iki katlı bina tasarlanmıştır. Bu binada ameliyathaneler, yoğun bakımlar, doğumhaneler, radyoloji, merkezi sterilizasyon vb birimler yerleştirilmiştir. VIP hasta bölümüde bu blokta yer almaktadır. VIP bölümü için ayrı giriş tasarlanmıştır. Buraya gelen önemli kişiler için ayrı otopark ve saçak vardır. Helikopter pisti bu bölüme yakın planlanmıştır. VIP bölümü medikal alanları ortak kullanmakla beraber hasta yatak servisi ayrıdır. VIP ten medikal alanlara özel bağlantı koridorundan geçilerek girilebilmektedir. Hastane genelinde ayakta hasta ve ziyaretçilerin kullandığı sirkülasyon alanları ile sedyeli hasta ve medikal personelin kullandığı sirkülasyon alanları kesişmeyecek şekilde tasarlanmıştır.  VIP hasta girişi tesisin batı tarafındadır kendi saçağı ve özel otoparkı vardır. Hastane projesi ana girişi yola bakan kuzey cephesindedir. Engelli hastalar için rampalar mevcuttur. Acil ünitesi girişi güneydedir.Acil hastalar için sedyeli hasta girişi ve ayakta hasta girişi ayrı ayrı düzenlenmiştir. Binaların ısıtma soğutma ve havalandırması için birçok noktada tesisat katları vardır. Isıtma merkezi ayrı bir binada arsanın doğusunda hastane bloklarından uzakta konumlandırılmıştır. Burada aynı zamanda su depoları ve pompaların bulunduğu tesisat mekanları vardır. Hastane mimarisi içinde Medikal gaz ve oksijen jeneratörüde yine ayrı binada yer almaktadır ve arsanın doğusunda bulunmaktadır. Medikal atık yakma birimide aynı şekilde servis binaları içinde yer almaktadır. Baca gazı hakim rüzgara göre hastaneye ulaşmayacak şekilde konumlandırılmıştır. Elektrik birimleri jeneratör, trafo ve ana dağıtım panoları ayrı binada tasarlanmış ve arsanın güney doğusuna yerleştirilmiştir. Chiller grupları hastane binasına en uzak noktaya konumlandırılmıştır. Bu sayede hastaneye gürültü gitmesi engellenmiştir. Tesisat binalarının hastane bloklarına bağlantısı yer altından 6,00mX2,50m ölçülerinde galerilerle sağlanmaktadır. Bu galerilerin içine insan girebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede bakım onarım ve kontrol işlemleri yapılabilecektir. Galerilere bodrum katlara inen merdivenlerle ulaşılabilmektedir. Hastalara ve personele yemek pişirmek için ayrı binada yemekhane ve merkezi mutfak tasarlanmıştır. Bu mutfak içinde hastalar için diyet mutfağı düşünülmüştür. Yemekhane ve önündeki teras personelin yemek yemesi için tasarlanmıştır. Hastalar için yemek bodrum kattaki bağlantı galerisi ile ana binaya ulaşmaktadır. Hasta yatak servislerinde dağıtım mutfakları vardır. Bu sayede her hasta odasına uygun özellikte yemek servisi yapılabilecektir. Çamaşırhane mutfakla aynı binadadır ve aynı bağlantıyı kullanarak hastane binasına ulaşmaktadır. Patoloji ve morg departmanları arsanın doğusunda ayrı tek katlı binada tasarlanmıştır. Ambulans ve medikal personel araçları için ayrı kapalı otopark binaları arsanın güneyine yerleştirilmiştir. Bu sayede bu araçların yıl boyunca hizmete hazır durumda olması amaçlanmıştır. Arsanın güney doğusunda ambulans helikopter için pist ve bağlantı yolları tasarlanmıştır. Sağlık tesisinde 400 hasta yatağı, 42 yoğun bakım yatağı, 25 poliklink odası, 10 adet diş polikliniği12 ameliyathane, 6 adet LDR odası, diyaliz ünitesi, kemoterapi ünitesi bulunmaktadır.

KÖPÜGÜRLÜ HASTANESİ| TÜRKMENİSTANGeyran