Süzer Hastanesi | istanbul

Proje Adı Süzer Hastanesi
Proje Yeri İstanbul
Yatak Sayısı Tıp Merkezi
Mal Sahibi Süzer
İşveren Süzer
Proje Tarihi 2018
Toplam İnşaat Alanı 18.000 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
İç Mekan Tasarım (Konsept Proje) Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.

Süzer hastanesi İstanbul Dolmabahçe’de bulunan Süzer plazanın yeniden değerlendirilmesi kapsamında yapılacak pazarlama faaliyetlerine yönelik yapılmış hastane iç mimari projesidir. Burada amaç binanın 6 katından oluşan 18,000m2 lik alanının mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde hastaneye dönüştürülebileceğini müstakbel kiracılara göstermek, onları ikna edici çözümler oluşturmaktır.
Tasarımın en önemli zorlukları bodrum, yarı bodrum ve yarım katların oluşturduğu sağırlıklardan kaynaklanmaktaydı. Işık alan alanlar cephesi olan bölümler sınırlı olduğundan yönetmeliklere uygun olacak şekilde hastane iç mimarisi oluşturulmuştur. Ayrıca mevcut bina içinde çalışamanın belli zorlukları örneğin taşıyıcı perde ve kolonların durumu aks aralıklarının uyumsuzluklar vb unsurların nasıl çözüme kavuşturulması gerektiği hastane projesinin en önemli çalışma konuları olmuştur.
Bu kapsamda yapılan hastane projesi çalışmaları için hastanenin iç sirkülasyonun doğru kurulması en önemli konuların başında gelmekteydi. Süzer hastanesi 36 poliklinik, 4 genel cerrahi ameliyathanesi, radyoloji ünitesi, merkezi sterilizasyon ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 3 adet LDR odalı kadın doğum merkezi ile birlikte 79 hasta yatağı, 21 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 100 yataklı olarak projelendirilmiştir. Poliklinik iç mimarisi, hastane giriş holü iç mimarisi, tip hasta odası iç mimarisi ve benzeri projelerde bu çalışma içinde sunulmuş ve Süzer pazarlama departmanına Powerpoint sunum dosyası ve çıktılar teslim edilmiştir.

Süzer Hastanesi | istanbulGeyran