Özel Aile Konak Hastanesi Tamamlandı

Proje Detayları

Özel Aile Konak Hastanesi Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yer almakta olup 10980m² kapalı alana sahip ve 63 hasta yatağı kapasiteli bir hastane olarak planlanmıştır. Parsel yakınında akaryakıt istasyonu bulunduğundan bina oturumu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinden etkilenmiştir. Bu maddeye göre; akaryakıt servis istasyonlarında asgari emniyet mesafesi hastaneler için tank dolum ağzından itibaren 50m’dir. Bina yerleşimi arsanın doğu istikametinden 5m çekilerek yapılabileceği halde akaryakıt istasyonundan dolayı 25m çekilerek yapılmıştır. Bodrum kat issee arsanın doğu istikametinden 5m çekilerek, 25m mesafesinin altına su deposu, merkezi depolar, atık merkezi gibi insanların doğrudan kullanmak zorunda olmadıkları mekanlar getirilerek tasarlanmıştır. Büyük hastanelerde bulunan çoğu fonksiyonun yatırımcı tarafından hastane bünyesinde yapılması istendiğinden kullanım alanları olabilecek minimum düzeyde tutularak planlama yapılmıştır. Buna göre hastane; Radyoloji, klinik laboratuar, patoloji laboratuarı, poliklinikler, acil ünitesi, cerrahi ameliyathaneleri, dahili ve cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, neonatal (yenidoğan) yoğun bakım, doğumhane, merkezi sterilizasyonünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, yönetim birimleri, kafeterya, yemekhane, seminer salonu ve kapalı otopark bölümlerinden oluşmaktadır. Arsanın bulunduğu konum ve jeolojik özelliklerden dolayı sadece 1 bodrum kat yapılabilmiştir. Acil birimi zemin konumlandırılmış binanın doğusunda yer alan merdiven çekirdeği ile ameliyathane bölümüne bağlantı sağlanmıştır. Zemin katın yaklaşık %40’lık bir bölümü hastane girişinin hazırlayıcı açık mekanı olarak tasarlanmış, bina kolonlar üzerinde yükseltilerek zemin kat hizasında bir meydan oluşturulmuştur. Bu alan yaz mevsiminde hastanenin kafeterya ve sosyal etkinlik alanı olarak planlanmıştır. Aynı zamanda bu meydan ileriye dönük rezerv alan olarak hastanenin zemin kat seviyesinde genişlemesine olanak verecektir. Tıbbi gaz ve teknik birimler 1.bodrum katta binanın kuzeydoğu bölümünde planlanmış, arsanın doğusundan girilen bağlantı yolu ve rampa ile 1.bodrum kattaki servis avlusu irtibatlandırılmıştır. 4 tarafı yollarla çevrili ada-parsel konumlu arazinin güney, güneybatı ve batı yönlerinden zemin katta oluşturulan avluya girilmekte ve buradan da hastane girişine ulaşılmaktadır. Acil girişi ise hastanenin doğusunda oluşturulan otopark tarafında ki girişten sağlanmaktadır. Asansör ve merdiven çekirdekleri binanın doğusu ve kuzeyinde olmak üzere 2 ayrı noktada düşünülmüştür. Bu çekirdeklerde bulunan merdivenlerden doğuda yer alan merdiven binanın yangın merdiveni, kuzeyinde yer alan merdiven ise binanın hem ana merdiveni hem de yangın merdiveni olarak planlanmıştır.  Çatı katında %40 eğim içinde kalmak koşuluyla yarım tonoz çatı örtüsü altında çekme kat planlanmıştır. Buraya yemekhane, yönetim birimleri, seminer salonu yerleştirilmiştir. Bu katta 4 cephede çatı terasının belli bir bölümü açık alan olarak kullanılabilecektir. Cephe kaplamaları mekanik montaj porselen karo, pencere alanları ise temperli ve lamine camlı alüminyum asma cephe olarak detaylandırılmıştır. Kat silmeleri ve kolonlarda GRC paneller kullanılmıştır. Giydirme cephe arkasında ısı ve su izolasyonu katmanları oluşturulmuştur.

Aile Konak Hastanesi mimari proje başlangıç tarihi Mayıs 2008 olup eylül 2008 de özel hastanenin ön projesi teslim edilmiştir. Hastane İnşaat sürecinde Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd. Şti. Mesleki danışmanlık hizmeti vermiştir.

Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd. Şti. bünyesinde yapılan tüm hastane mimari projeleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ve diğer ilgili yönetmeliklerin şartlarını sağlamaktadır. Özel hastane tasarımlarında ilgili yönetmelik şartlarına uyulmaktadır.

Özel Aile Konak Hastanesi TamamlandıGeyran