Irak Organ Nakli Hastanesi | IRAK

Proje Adı Ministry Of Health Republic Of Iraq Organ Transplant Hospital
Proje Yeri Irak
Yatak Sayısı 111 Yatak
Mimari Tasarım Ekibi Geyran Mimarlık Atölyesi LTD ŞTİ
Mal Sahibi Ministry Of Health Republic Of Iraq
İşveren ATK İnşaat
Proje Tarihi 2011-2011
Arsa Alanı 31.600 m²
Toplam İnşaat Alanı 15.000 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
Mimari Proje Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ

IRAK ORGAN NAKLİ HASTANESİ

Hastane Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde Irak Sağlık Bakanlığı’nın yatırımı olarak  31.600m² arsa üzerine toplam 15.000m² olacak şekilde organ nakli hastalarına hizmet edecek organ nakli ve transplantasyon dal hastanesi (branş hastanesi) olarak tasarlanmıştır.
Sağlık tesisi bodrum kat, zemin kat, 1.kat, 2.kat ve 3.kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır.Hastane kuzeybatı yönünde tek katlı bir podyum bina ile güneydoğu yönünde, güney-kuzey aksında  4 katlı 4 bloktan oluşmaktadır. Hastane binasının güney batısında doktorlara ait bir lojman ile teshin merkezi yer alır.
Bina ana girişi kuzeybatı yönünde dairesel tek katlı podyum binanın orta aksında 3 kat yüksekliğinde galerili bir holden yapılmaktadır. Podyum binada yönetim birimleri, konferans salonu, personel yemekhanesi yer almaktadır. Güneybatı yönünde yer alan 4 bloğun zemin katında ise radyoloji, radyasyon onkolojisi, klinik laboratuvar gibi teşhis birimleri ile eczane bulunmaktadır.
Hastanede bodrum kata doğal ışığa ihtiyaç duymayan mekanlar (ameliyathane, tıbbi kayıt ve arşiv, merkezi depolar, merkezi sterilizasyon, çamaşırhane, elektrik-mekanik birimleri, personel soyunma odaları, morg, atık merkezi, otopark v.b.) tasarlanmıştır.
1., 2. ve 3. Katlar hasta yatak servisi olarak ayrılmıştır. 1. Kat organ transplantasyon yatak servisi, 2. Kat üroloji ve diyaliz hastaları için yatak servisi, 3. Kat ise nefroloji hastaları için yatak servisi olarak planlanmıştır. 1. Katta yer alan organ transplantasyon servisinde 10 adet yoğun bakım odası, 21 adet izolasyon odası olmak üzere 31 yatak, 2. Katta yer alan üroloji ve diyaliz servisinde 40 yatak, 3.katta yer alan nefroloji servisinde 40 yatak olmak üzere toplam hastane yatak sayısı 111 yataktır.

Irak Organ Nakli Hastanesi | IRAKGeyran