A.U. Onkoloji-Hematoloji Hast. | antalya

Proje Adı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hematoloji Hastanesi
Proje Yeri Antalya
Yatak Sayısı 200
Mimari Tasarım Ekibi (Konsept Proje) Geyran Mimarlık Atölyesi LTD ŞTİ
Mal Sahibi Akdeniz Üniversitesi
İşveren Akdeniz Üniversitesi
Proje Tarihi 2008-2009
Yapım tarihi
Arsa Alanı
Toplam İnşaat Alanı 20.000 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
Mimari Proje Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.

 

Proje Açıklama:

Hastane projesi konusu 200 yataklı Onkoloji Hastanesi yatırımıdır. Antalya Valiliği tarafından gerçekleştirilecek sağlık tesisi Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet verecektir. Hastane yatırımının konusu; Hastane komple yeni bir yatırım olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesinin inşaatı, yapımı Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmet verilen bina alanı ve çevresinde yer alan bir arazide gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
Kanser Hastanesi gereksinim programının fonksiyonel içeriği; Yönetim Birimleri (Akademik Birimler, Akademik Sekreteryalar), Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanlıkları (Pediatrik HematolojiPediatrik Onkoloji), Erişkin onkolojisi Bilim Dalı Başkanlıkları (Erişkin Hematoloji, Erişkin Onkoloji), Başhekimlik (Hasta Hizmetleri, Muhasebe Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Veri Kayıt ve Bilgi İşlem Bölümü, Personel işleri Bölümü, Destek Hizmetleri), Poliklinikler (Pediatrik Hematoloji Polikliniği, Kemik İliği Transplantasyon Polikliniği, Mikroskopi odası, Kemik İliği Bankası, Erişkin Hematoloji, Erişkin Onkoloji), Yatan Hasta Birimleri (Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Erişkin Terminal Dönem Hasta Ünitesi, Pediatrik Hematoloji – Onkoloji, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Erişkin Hematoloji, Erişkin Onkoloji), Tedavi Birimleri (Pediatrik Kemoterapi, Erişkin Kemoterapi), Laboratuarlar (Pediatrik Hematoloji Rutin ve Araştırma Laboratuarı, Erişkin Hematoloji Rutin ve Araştırma Laboratuarı – Flow, Aferez Ünitesi, Kan Laboratuarı, İlaç Hazırlama, Eczane), Kütüphane ve İnternet Merkezi, Derslikler (Öğrenci Amfisi, Küçük Öğrenci Grupları İçin Derslikler), Toplantı ve Kongre Merkezi, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonları, hasta ve aileler için rekreasyon alanları (çocuk parkı, kapalı oyun salonları, hastane okulu, aile grup odaları), Görüntüleme Merkezi (RöntgenM.R., Tomografi, Usg, PET/BT, Sintigrafi)
Onkoloji Hastanesi proje başlangıç tarihi Aralık 2008 olup Ocak 2009’da konsept proje olarak teslim edilmiştir. Kanser Hastanesi toplam 20.000 m² olup betonarme karkas yapım türünde inşa edilmesi planlanmıştır.
Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd. Şti. bünyesinde yapılan tüm hastane mimari projeleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”. “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ve diğer ilgili yönetmeliklerin şartlarını sağlamaktadır. Özel hastane tasarımlarında ilgili yönetmelik şartlarına uyulmaktadır.

A.U. Onkoloji-Hematoloji Hast. | antalyaGeyran