OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ | iSTANBUL

Proje Adı Okan Üniversitesi Hastanesi
Proje Yeri Tuzla / İstanbul
Yatak Sayısı 240 Yataklı
Mimari Tasarım Ekibi Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Mal Sahibi Tulpar İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
İşveren Okan Hastanesi
Proje Tarihi 2015-2016
Yapım tarihi 2015
Arsa Alanı 12.400 m²
Toplam İnşaat Alanı 49.500 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
Mimari Proje Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Statik Proje
Elektrik Projesi Aren Elektrik Danışmanlık İnşaat Bilişim SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Mekanik Proje Termo Yapı TİC. LTD. ŞTİ.

OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİMARİ PROJE RAPORU

Okan Üniversitesi Hastanesi Mimari Projesi, İstanbul’un Tuzla ilçesinde 5985 ada, 236EF2C pafta,1 parselde AVM olarak inşa edilen binanın hastaneye dönüştürülmek üzere yeniden tasarlanması işidir.
Mevcut bina D-100 karayolunun Tuzla tersane kavşağının 300m kuzeyinde Tuzla-Kurtköy yolunun girişinde yer almaktadır. Dört tarafı imar yollarıyla çevrili ada parsel üzerinde konumlanmıştır.
Proje, geçmişte alışveriş merkezi olarak tasarlanmış ve kaba inşaatının %80i tamamlandıktan, cephe prekast elemanlarının büyük bölümü imal edildikten sonra süreç kesintiye uğramıştır. Bina el değiştirmiş ve Okan Üniversitesi tarafından üniversite hastanesi yapılmak üzere satın alınmıştır. Binanın üniversite hastanesine çevrilmesi amacıyla 38.200 m² kapalı alanı olan blokların hastane işlevine dönüştürülmesi ve 6.600 m² kapalı alanında hastane olarak  ilave edilmesiyle oluşturulmuştur.  Binanın kuzey batı yönünde yer alan kavşak ve devamındaki bulvardan araç trafiği ile binaya giriş trafik yönünden uygun olmayacağı düşünülerek hastane ana girişi  kuzey-doğu yönünde yer alan tali yol üzerinden sağlanarak hastane araç trafiği kavşaktan uzaklaştırlmıştır. Acil ve servis girişi güney doğu ve güney batı yönlerinde bulunan tali yolların kesişme noktasından sağlanmıştır. Acil girişi kavşaktan makul bir mesafe uzaklaştırılmış, kavşak trafiğinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırılmıştır. Toplu taşıma araçlarını kullanarak hastaneye gelecek ayakta hastalar için binanın güney batı köşesinde oluşturulan giriş düşünülmüştür. Burası özellikle yoğun yaya trafiği oluşturacak poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemodiyaliz, medikal onkoloji hastalarının kullanacağı giriş olarak tasarlanmıştır. Hastane ana girişi, acil ve servis girişleri, poliklinik girişleri çelik konstrüksiyon saçaklarla hasta ve hasta yakınlarının binaya güvenli yaklaşmalarını, buluşmalarını sağlayacak işlev ve ölçülerde tasarlanmışlardır. Hastane idari personeli için ana girişe yakın konumda ayrı bir giriş tasarlanmıştır. Hasta, hasta yakınları ve personelin araçlarını park edebilecekleri kapalı ve açık otoparklar bina etrafında açık ve bodrum katlarda kapalı olarak tasarlanmıştır. Kapalı otopark giriş-çıkışı binanın güney köşesinde bodrum kata inen rampalarla sağlanmıştır.
Yaklaşık 90mx80m’lik tek ana kütleden oluşan binanın ortasında 40 m. X 50 m. ölçülerinde avlu mevcuttur. Bu avlu üst katlarda ışık alması gereken hasta odalarının tek koridorlu ve  iki cepheli olarak yerleştirilmesine olanak vermiştir. Hastanede 3.Bodrum Kat, 2.Bodrum Kat,1.Bodrum kat ,Zemin kat, 1.kat , 2.kat, 3.kat olmak üzere toplam 7 katta hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.
Yatan hasta ve personel  ile ayakta hasta ve ziyaretçi sirkülasyonlarının hastane içinde kesişmemesi mimari tasarımı şekillendirmiştir. Binaya ait mevcut çekirdekler korunurken, bu ayrımın sağlanabilmesi için bina kuzeydoğu-güneybatı yönünde iki parçaya ayrılmış ve tam orta noktada 1 büyük çekirdek oluşturulmuştur.  Oluşturulan servis koridoru 2. Ve 3. Katta hasta servisleri ,  1.katta mutfak ve poliklinikler, zemin katta poliklinikler, 1.bodrum katta acil, radyoloji, ameliyathane, yoğun bakımlar, doğumhane, merkezi sterilizasyon, anjiografi, 2. Bodrum katta nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi, klinik ve pataloji laboratuarları, 3. Bodrum katta merkezi depolar ve otopark arasında personel ve malzeme sirkülasyonunun hastanenin diğer bölümlerinden izole şekilde olmasını sağlamaktadır.  Böylelikle tıbbi personel, sedyeli hasta sirkülasyonu ortak alanların trafiğinden bağımsız olarak yapılabilecektir.
Bodrum katlar binanın kapalı alanlarının yarısını oluşturmaktadır ve bu alanların çok az bölümü doğal ışık almaktadır. Işık almayan bu alanlara otoparklar, servis birimleri, mekanik, elektrik tesisat birimleri, hastane bölümlerinden doğal ışığa ihtiyaç duymayan çeşitli cerrahi girişim alanları, doğumhane,  nükleertıp, radyoloji, merkezi sterilizasyon, medikal gaz vb bölümler yerleştirilmiştir. Zemin kata ayakta hasta ve hasta yakını olarak kullanıcı sirkülasyonu yoğun bölümler: Ana giriş holü, poliklinikler, kafeterya yerleştirilmiştir. 1.katta polikilinikler, personel yemekhanesi, refakatçi-misafir yemekhanesi ve hastane mutfağı bulunmaktadır. 2.ve 3. katlarda hasta odaları yerleştirilmiştir, hasta odalarının üstkatlara yerleştirilmesinin nedeni hastanenin yoğun trafiğinden uzak ve sakin olmasını sağlamak ve daha çok doğal ışıktan yararlanmasına imkan vermek amacını taşımaktadır.
Özel sağlık tesisinin toplam yatak sayısı 242 adettir. Radyoloji, klinik laboratuar, 12 yataklı gözlem odasıyla anjiografi ve endoskopi, 7 adet genel cerrahi ve 2 adet KVC ameliyathaneleri, 16 yataklı dahili ve cerrahi yoğun bakım, 8 yataklı çocuk yoğun bakım, 8 yataklı koroner yoğun bakım,8 yataklı KVC yoğun bakım, 8 yataklı neonatal yoğun bakım, yaya ve araç girişi birbirinden izole edilmiş 11 yataklı gözlem odası bulunan acil ünitesi,diyaliz hastalarına ait binanın diğer girişlerinden ayrılmış giriş bölümü ile 9 adet üniteye sahip diyaliz, bölümlere göre gruplandırılmış ve her grubun kendi içinde ayrıca tasarlanmış bekleme salonları,hemşire bankosu ve destek birimleri bulunan 69 adet poliklinik kardiyoloji poliklinikleri, kvc poliklinikleri, ortopedi ve travmatoloji poliklinikleri, dahiliye poliklinikleri, kulak burun boğaz poliklinikleri, plastik-estetik poliklinikleri (plastik cerrahi poliklinikleri, dermatoloji poliklinikleri, lazer epilasyon, diyetisyen),onkoloji poliklinikleri, cerrahi poliklinikleri, anestezi polikliniği, üroloji polikliniği, gastroentereloji polikliniği, çocuk poliklinikleri, nöroloji polikliniği, nöroşirurji polikliniği, göz polikliniği, kadın doğum polikliniği,4 yataklı gözlem odasıyla endoskopi,10 yataklı günübirlik gözlem odası, 12 box’lı kemoterapi salonu,  IVF (tüp bebek merkezi), doğumhane,  yatak servisleri, nükleer tıp, linac, yemekhane,  kafeterya,  çamaşırhane, yönetim birimleri, seminer salonları, merkezi sterilizasyon ünitesi, çağrı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon,seminer salonu ve sığınak bölümlerinden oluşmaktadır.

OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ | iSTANBULGeyran