Dr.Ali Kemal Belviranlı Hastanesi |KONYA

Proje Adı Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Dr.Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Proje Yeri Selçuklu / Konya
Yatak Sayısı 415 Yataklı
Mimari Tasarım Ekibi Geyran Mimarlık Atölyesi LTD ŞTİ
Mal Sahibi Mevlana Üniversitesi
İşveren Mevlana Üniversitesi
Proje Tarihi 2008
Yapım tarihi 2011
Arsa Alanı 10.000 m²
Toplam İnşaat Alanı 41.500 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
Mimari Proje Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Statik Proje Timka MÜH. İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Elektrik Projesi ERK PROJE MÜH. DAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.- Megapol Mühendislik Müşavirlik LTD. ŞTİ.
Mekanik Proje Klips Mühendislik Ve Müşavirlik- Öcen Mühendislik LTD. ŞTİ.
Danışmanlık Ve Proje Yönetim Hizmetleri Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Cephe Uygulaması Akdeniz Cam & Alüminyum
Cephe Uygulaması ARTBETON YAPI ELEMANLARI İNŞ. DEK.  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Medikal Gaz DEHAS Medikal Gaz Teknik LTD. ŞTİ.
Mekanik Öcen Mühendislik LTD. ŞTİ.
Kaba İnşaat SEHA YAPI
İnce Yapı
Elektrik Megapol Mühendislik Müşavirlik LTD. ŞTİ.
Hakkındaki Yazılar (Yayın Adı-Makale Adı-Sayı-Tarih-Sayfa) Home Office Consept Dergisi, Kenan Geyran İle Röportaj, Mart 2011, 22-23-24İnşaat Yatırım Dergisi, Geyran Mimarlık: Mevlana Üniversitesi Hastanesi, Nisan 2010, 400İnşaat Dünyası Dergisi, Konya’ya Etkileyici Bir Hastane, 332, Şubat 2010, 80-81-82İnşaat Yatırım Dergisi, Sağlık Yapılarında Geyran Mimarlık Farkı, 54, Ocak 2009, 396

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Dr.Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Mimari Proje Raporu

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Dr.Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Konya’nın Selçuklu ilçesinde yapılmak üzere tasarlanmıştır. Üniversite hastanesinin planlanan toplam kapalı alanı 41.000 m²’dir. Konya’nın ana arterlerinden biri olan, Kuzeydoğu ve güneybatı istikametinde bir aksa sahip Yeni İstanbul caddesinin doğusunda, yola 124 m/tul cepheli arsada imar durumu gereği yoldan 25m çekildikten sonra bina yerleşimi yapılmıştır. Özel hastanenin kütle kompozisyonu esas itibariyle 1 podyum bina ve kavisli yüksek katlı bloktan oluşmaktadır. Sağlık tesisinin podyum binasının kuzeydoğu ve güneybatı ön cephe hattının orta bölümü içbükey bir şekilde 20m içeri çekilerek girişte davetkar bir form elde edilmiştir. Semazenlerin eteklerini andıran kıvrımlara sahip podyum bina konturları 3 kat boyunca piramidal bir etki verecek biçimde güneydoğu yönünde, ön cephe hattından geriye doğru kademelenerek yerleştirilmiştir. Hastanede Zemin kat, 1.kat, 2.kat ve 3.katta mimari ihtiyaç programı yoğunluğu nedeniyle çok kalabalık mekan grupları yer almış, yaklaşık 3000-4000 m² arasında değişen kapalı alanlardan oluşmuş 60mx40m ebatlarında yekpare kat planları ortaya çıkmıştır. Özel hastanenin orta mekanlarının cephelerden uzak kalması nedeniyle 2 tane 8mx10m ebatlarında iç avlu yapılarak doğal ışık binanın ortasında ki mekanlara ulaştırılmıştır. Ayakta hastanın (günübirlik hasta) hastaneyi ziyareti sırasında minimum iç trafik oluşacak şekilde mimari tasarım şekillendirilmiştir. Bu yüzden hastanede 2.bodrum kat, 1.bodrum kat, zemin kat, 1.kat ve 2.kat seviyelerinde arsanın verdiği imkanlar en sonuna kadar zorlanarak büyük alanlar yaratılmış ve günübirlik hastaların podyum binada düşey sirkülasyonuna imkan tanınmıştır. 2 parçalı kule binanın düşey sirkülasyon şaftı günübirlik hasta ve günübirlik hasta yakınlarının trafiğinden en az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. Bodrum katların dış konturları arsa yapı yanaşma sınırına kadar genişletilmiş, böylelikle arsanın verebileceği en geniş plan konturları elde edilmiştir. Özel hastanede bodrum katlarda doğal ışığa ihtiyaç duymayan mekanlar (ameliyathane, klinik laboratuar, radyoloji laboratuarı, nükleer onkoloji, merkezi sterilizasyon v.b.) tasarlanmıştır. Yine 2.bodrum kat ve 3.bodrum katta; sağlık tesislerinin en önemli unsurlarının başında gelen elektrik, mekanik alt yapılarıyla, bu mekanların ihtiyaç duyduğu birimler ve hastanenin önemli servis birimlerinden çamaşırhane, erkek personel soyunma odaları, kadın personel soyunma odaları, depo ve atölyeler, morg, atık merkezi v.b. konumlandırılmıştır. Doğal ışığa ihtiyaç duymayan bir diğer mekan grubu olan otoparklar da 2.ve 3.bodrum katlara yerleştirilmiştir. Kule binaya genel olarak hasta servisleri konumlandırılmıştır. Alt katlarda podyum binaya sığmayan poliklinikler ile sakin bir yerde olması düşünülen lojman, kreş gibi sosyal birimler ile teknik destek birimlerinden bazıları da kule binaya yerleştirilmiştir. Hastanede düşey sirkülasyonu sağlayan merdiven ve asansör çekirdekleri üç ana grupta ele alınmıştır, bunlardan birisi kuzeyde, diğeri doğuda, üçüncüsü ise güney batıda konumlandırılmıştır. Kuzeydeki çekirdek acil, radyoloji, yoğun bakımlar ve ameliyathaneleri birbirine bağlayacak şekilde 3 bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere toplam altı kattan oluşan podyum bina düşey sirkülasyonunu sağlamak amaçlı düşünülmüştür. Doğudaki çekirdekte aynı şekilde podyum binaya hizmet vermek Yemekhane, konferans salonu, poliklinikleri birbirine bağlamak üzere tasarlanmıştır. Güney batıdaki çekirdek en büyüğüdür ve ağırlıklı olarak kule binada bulunan hasta yatak servislerine hizmet vermek üzere planlanmıştır. Bu çekirdeklerin tamamı kapalı otopark bağlantılıdır ve yangın yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır. Kule binanın doğu ve batı uçlarında ilaveten yangın merdivenleri tasarlanarak binanın yangın güvenliği arttırılmıştır. Üniversite hastanesinin toplam yatak sayısı 405 adettir. Mevlana Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Radyoloji, klinik laboratuar, patoloji laboratuarı, anjiografi, nükleer tıp merkezi, kan bankası, genel cerrahi ve KVC ameliyathaneleri, dahili yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, KVC yoğun bakım, neonatal yoğun bakım, acil ünitesi, diyaliz, poliklinikler(kardiyoloji poliklinikleri, kvc poliklinikleri, ortopedi ve travmatoloji poliklinikleri, dahiliye poliklinikleri (nefroloji polikliniği, endokrin polikliniği, romatoloji polikliniği, göğüs hastalıkları polikliniği, enfeksiyon hastalıkları polikliniği, diyet polikliniği), diş poliklinikleri (pedodonti polikliniği, endodonti polikliniği, ortodonti polikliniği), kulak burun boğaz poliklinikleri, vip poliklinikleri, plastik-estetik poliklinikleri (plastik cerrahi poliklinikleri, dermatoloji poliklinikleri, lazer epilasyon, diyetisyen),onkoloji poliklinikleri(hematoloji polikliniği, kemoterapi salonu), cerrahi poliklinikleri, anestezi polikliniği, üroloji polikliniği, gastroentereloji polikliniği, çocuk poliklinikleri (çocuk enfeksiyon polikliniği, çocuk alerji polikliniği, çocuk nöroloji polikliniği, çocuk kardiyoloji polikliniği, çocuk onkoloji polikliniği, çocuk hematoloji polikliniği, çocuk cerrahisi, yenidoğan polikliniği) nöroloji polikliniği, nöroşirurji polikliniği, psikiyatri polikliniği, göz polikliniği, kadın doğum polikliniği, endoskopi, IVF (tüp bebek merkezi), doğumhane, 14 yataklı 14 adet yatak servisi, yemekhane, kafeterya, çamaşırhane, yönetim birimleri, merkezi sterilizasyon ünitesi, çağrı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kreş, lojman, konferans salonu, seminer salonları ve kapalı otopark bölümlerinden oluşmaktadır. Bina; +65 kotunda son bulmakta olup toplam bina yüksekliği 80m’ye ulaşmaktadır. Bu haliyle yüksek bina sınıfına girdiğinden ilgili yönetmeliklerden etkilenmiştir. Yerleşim düzeni yapılırken çevresel etkisi, şehir siluetine etkisi, arsanın jeolojik yapısı, binanın bulunduğu konumda ki hava trafiği, şehrin o bölgesinin genel ulaşımı ve yangın ulaşımı, alt yapı bağlantıları ve kapasiteleri, güneş açıları ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak tasarım yapılmıştır. Yine bina yüksek binalar sınıfında olduğundan gerekli yangın tedbirleri yanında ekstra tedbirlere ihtiyaç duymaktadır. Binada acil durum asansörü, yatay tahliye alanları ve yangın kompartımanları yapılarak yangın tedbirleri tamamlanmıştır. Doğu batı aksı boyunca uzanan ve bir yay şeklinde biçimlenen yüksek katlı bloğun yoldan uzakta olan doğu kanadı, yola yakın olan batı kanadından 4 kat daha yüksek tasarlanarak yol kotundan podyum binaya, podyum binadan kule binanın doğu kanadına, kule binanın doğu kanadından batı kanadına doğru kademeler yapılarak yol tarafında geniş bir açık alan ve hacim oluşturulmuştur. Burada yaratılan alan içinde açık otoparklar, yaya yolları, acil girişi, bina ana girişi, diyaliz girişi, acil durum çıkışları, kapalı otoparka yönelen rampa organize edilmiştir. Yüksek katlı binanın dışbükey cephesi ana cadde hüviyetinde olan yeni İstanbul caddesine bakmaktadır. Bu cephenin şehrin gürültüsünden ve trafiğinden fazlaca etkileneceği düşünülerek çift cephe ile önlem alınması planlanmıştır. Çok katlı binanın dışbükey ve içbükey cepheleri 60cm hava boşluğu bırakılacak şekilde 2. bir cepheyle hem ısı hem de ses izolasyonu yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cepheler sayesinde karasal iklime sahip olan Konya’nın sert kış şartları ve gece-gündüz arasında ki 20 dereceye varan ısı farklarında binanın kontrollü bir tepki vermesi sağlanacaktır. Cephede kullanılan porselen karo dış cephe kaplamaları temperli ve lamine camdan oluşan giydirme cephe kaplaması, parapetlerde kullanılan compact Laminant giydirme cephe elemanları ve bünyelerinde bulunan özel detaylarla barındırdıkları ısı ve su izolasyonu sayesinde binanın Konya’nın sert iklimine yeterli reaksiyonu vermesi sağlanacaktır. Konya’nın siluetinde önemli bir yer tutacağını düşündüğümüz Mevlana Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası kavisli ve yumuşak hatlarıyla şehrin mimarisine anlamlı bir katkıda bulacağına inanıyoruz.
Mevlana Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi mimari proje başlangıç tarihi Mayıs 2008 olup Temmuz 2009 da özel hastanenin ön projesi teslim edilmiştir. Mart 2010 da özel sağlık tesisinin mimari kesin projesi, statik projesi, elektrik projesi ve mekanik projesi tamamlanmıştır.
Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd. Şti. bünyesinde yapılan tüm hastane mimari projeleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ve diğer ilgili yönetmeliklerin şartlarını sağlamaktadır. Özel hastane tasarımlarında ilgili yönetmelik şartlarına uyulmaktadır.

Hastane İç Mimari Projesi

Dr.Ali Kemal Belviranlı Hastanesi |KONYAGeyran