BVU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | İstanbul

Proje Adı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Yeri Fatih/İSTANBUL
Yatak Sayısı 800
Mimari Tasarım Ekibi Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Mal Sahibi Bezmialem Vakıf Üniversitesi
İşveren Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Proje Tarihi 2017-2020
Yapım tarihi 2022
Arsa Alanı 86.262m²
Toplam İnşaat Alanı 282.824m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas – Çelik Konstrüksiyon
Mimari Proje Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Statik Proje Yapı Akademisi Müh.Danışmanlık İnşaat San. Tic. Ltd.Şti.
Elektrik Projesi Enmar Elektrik Proje ve Müh.
Mekanik Proje ABC Proje Tesisat Müh. ve San. Ltd.Şti.
İç Mekan Tasarım Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Cephe Uygulama Projesi Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Medikal Gaz Projeleri Dehas Medikalgaz Sistemleri
Aydınlatma Projesi Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Akustik Projesi Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Peyzaj Projesi Spiga Peyzaj Proje Danışmanlık LTD.ŞTİ.
Asansör ve Yüyüren Merdiven Sistem Bylift Asansör Otomasyon Danışmanlık San.ve Tic. Ltd.Şti.
Yangın Danışmanlık Alara Proje Müh. Prodüksiyon İnşaat Taahhüt Tic. ve San. Ltd.Şti.
Alt Yapı Projesi Köroğlu Mühendislik LTD.ŞTİ.
Medikal Planlama Danışmanlık SAN Hastane ve Sağlık Çözümleri Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti.
Medikal Projesi Geyran Mimarlık Atölyesi Ltd.Şti.
Yeşil Bina (Leed) Danışmanlık Yeşil Binalar İnşaat Müh. Enerji Yatırım Tic. Danışmanlık Ltd.Şti.
İksa Projesi ve Zemin İyileştirme Projesi NYS Proje Danışmanlık İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
Zemin Etüd Rapor ve Çalışmalar ELC Group Müş. ve Müh. A.Ş.

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Proje alanı eski adıyla Vatan ve Millet caddeleri arasında kalan bölgede İstanbul Üniversitesine bağlı Çapa hastanelerinin kuzeyinde Adnan Menderes bulvarına 600m cephesi bulunan bölgededir. Adnan Menderes Bulvarının güneyinde bulunan 8.6 ha büyüklüğündeki arsa üç bölge olarak değerlendirilmiştir. Batı bölgesi 46,750 m², orta bölge 15,196 m² ve doğu (Park) bölgesi 24,316 m²’dir. Orta bölgenin güneyinde tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş rektörlük binası olarak kullanılan ve koruma altına alınmış kare formlu iç avlulu tarihi bina bulunmaktadır. Yeni hastane binası yerleşkesi batı bölgesine yapılmak üzere planlanmıştır. Tarihi binanın kuzeyinde kalan orta bölgede ağaç revizyonu yapılarak ve yeşil doku korunarak uygulama yapılması planlanmıştır. Tarihi bina ile yol arasına üst yapıda herhangi bir uygulama yapılmamıştır, burada  tabii zemin altında kalacak şekilde sadece yeraltı kapalı otoparkı planlanmıştır. Kapalı otopark alanı aynı zamanda acil durum hastanesine dönüştürülecek şekilde tasarlanmış ve elektrik-mekanik tesisatlar buna göre planlanmıştır. Doğu bölgesinin tamamı mevcut haliyle (park ve rekreasyon alanı) olarak korunmuştur.

Mimari tasarım kriterleri yukarıdaki şartlar ve değerlendirmeler doğrultusunda tabii zemin üstünde 5 kat yeraltında 3 kat ve 2 ara kat olarak tasarlanmıştır. Otopark olarak tasarlanan bodrum katlar arsanın orta bölgesine (tarihi binanın kuzeyine) yerleştirilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda (Adnan Menderes Bulvarı ve Bezmialem caddesi arasında) yaklaşık 10m kot farkı vardır ve dörtköşe ortalamasına göre hesaplama yapıldığında 1.bodrum Adnan Menderes bulvarından zemin kat gibi kullanılabilmektedir. Sağlanan bu avantajla tesis 4 bodrum kat, 2 ara bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve servis katı olarak toplam 10 katlı olarak tasarlanmıştır. Adnan Menderes bulvarının çok yoğun trafik ve gürültü içermesi nedeniyle anayola bakan tarafta çift katmanlı gürültü önleyici bir cephe sistemi tasarlanmıştır. İstanbul’un hakim kuzey rüzgarlarından etkilenmemek, hastaların güneşten yaralanmasını sağlamak ve sessizliği temin etmek için hasta servisi pencereleri doğu, batı ve güney yönlere bakacak şekilde bloklar kuzey-güney aksı doğrultusunda konumlandırılmıştır. Hasta yatak kat tasarımı korten çelik güneş kırıcı elemanlar kullanılarak çift cepheli olarak tasarlanmıştır. Cephelerde sağır yüzeyler GRC prekast elemanlarla ve granit seramik malzemeyle kaplanması ön görülmüştür. Cephe temizliği ve bakımı amaçlı kedi yolları tasarlanmıştır. Cephe temizliği yapılabilmesi için teras çatıda raylı temizlik vinçlerinden oluşan cephe temizlik sistemleri planlanmıştır.

Taşıyıcı sistem betonarme karkas olarak oluşturulmuş ve genel olarak 8,00mX8,00m, 8,00mX5,40m oranlarında akslara sahiptir. Konferans salonu gibi 20,00m gibi büyük açıklık gerektiren bölgelerde prefabrike kirişler kullanılmıştır. Bina dilatasyonla ayrılmış iki blok olarak çözülmüştür. Saçaklar, etkinlik merkezi kabuğu, merdiveni, dekanlık giriş merdiveni, çift cephe konstrüksiyonu, rektörlük giriş takı, yangın merdiveni örtüleri, yürüyen merdiven örtüsü gibi yapı elemanları çelik konstrüksiyon olarak tasarlanmıştır. Tesisin yapımı faz 1 ve faz 2 olarak iki aşamada planlanmıştır. 1.faz arsanın batısında 2.faz doğusunda kalacak şekilde kuzey güney doğrultusunda faz hattı oluşturulmuş, en güneyde dişçilik fakültesini içine alacak şekilde batı-doğu istikametinde köşe oluşturulmuştur. Faz 1 150,000 m²  ve faz 2 130,000 m² olarak planlanmıştır. Mevcut hastane blokları faz 1 inşaat aşamasında faaliyetlerine devam edecektir. Faz 1 inşaatı tamamlandıktan sonra taşınma gerçekleştirilecek ve eski hastane blokları yıkıldıktan sonra faz 2 inşaatına başlanacak ve faz 2 inşaatının bitirilmesiyle tesis tamamlanmış olacaktır.

Hasta servis bloklar tasarımı Zemin kat, 1.Kat, 2. Kat ve 3.Katta tasarlanmıştır. Hasta servisi bloklarının altında kalan boşlukta oluşan 60mX50m avlu tesisin ana trafiğinin dağılım platformunu oluşturmaktadır. Bu avludan poliklinik, idare ve hastane girişlerine ulaşmak mümkündür. Avlu doğu yönüne yeşil alana bakacak şekilde “U” formundadır. Doğuda parkla başlayan yeşil alan batıda avluyla son bulmaktadır. Avlunun kuzeyinde bulunan blokta yoğun bakım, FTR, Medikal Onkoloji, IVF vb. medikal alanlar yerleştirilmiştir. Bu blok doğu ucunda dairesel formdadır ve yeşil alana hakim konumdadır. Ön bloğun ortasında avluya açılan iki kat yüksekliğinde bir geçit ve saçaktan oluşan anıtsal ana giriş bölümü yer almaktadır. Bu giriş hastaneye araçla ve yaya olarak gelenlere hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir. Saçak altında yolcu bırakma, bekleme ve kısa süreli park etme imkanları yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Hastasını ve ziyaretçisini bırakan araçların ana giriş noktasından kapalı otoparka ulaşmaları sağlanmıştır. Adnan Menderes Bulvarına bakan anıtsal kapı 20m. genişliğinde 10m. yüksekliğinde geçit oluşturarak ana avluya açılmaktadır. Hastane ana girişine, poliklinik girişine, dişçilik fakültesi ve rektörlük bağlantılarına bu avludan ulaşılacak şekilde tasarlanmıştır.

Acil servis binanın batısında yer almaktadır ve ayakta hasta, sedyeli hasta ve çocuk hasta girişleri olmak üzere üç giriş kapısı ile hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Burada ambulans park alanı ile ambulans manevra alanları vardır. Bu alanların tamamı ve girişler geniş bir saçakla örtülüdür. Acile ambulansla gelen hastalar için yan yoldan ayrı bir giriş düzenlenmiştir. Tatlıpınar Caddesi’ne ayrı bir bağlantı yolu ile çıkış imkanı yaratılmıştır. Bu sayede acil hastaların hastane önündeki trafikten etkilenmemeleri sağlanmıştır. Tesisin yönetim ofisleri, derslikler, seminer salonları, konferans salonu, dekanlık ofisleri ve zemin katta kafeterya orta avluya, parka ve ana girişe hakim noktada olacak şekilde dairesel formda ana kütlenin doğusuna yerleştirilmiştir. Dekanlık ve idare girişi dairesel kütlenin doğusunda yer almaktadır, yaya ve araçla ulaşım sağlanmıştır. Dekanlık giriş holü iki kat yüksekliğindedir ve orta aksı hizalayan çelik merdivenle süslenmiştir. Merdivenin iki yan parapeti zemin seviyesinden başlayarak yukarı çıktıkça azalan eğime ve parametrik bir forma sahiptir. Ana kapıya yönelmiştir ve oldukça davetkar bir karaktere sahiptir. Hastane servis girişine bodrum katta otopark içinden ulaşılmaktadır. Mekanik, elektrik servis hacimleri, morg, tıbbi gaz, evsel ve tıbbi atık mekanları buradan servis almaktadır.

Rektörlük otoparkı ve yolu dışında parsel içine hastane trafiği sokulmamış, trafik için ana cadde paralelinde bulunan yan yol ve batıdaki Tatlıpınar caddesi kullanılmıştır. Hastane ana girişi önünde saçak altında yolcu bırakma ve kısa süreli bekleme-park etme imkanı yaratılmıştır. Yan yoldan kapalı otoparka 3 giriş, 3 çıkış şeridi olmak üzere toplam 6 şeritli kapalı otopark bağlantısı ile kapalı otoparka rahat ulaşım sağlanmıştır. Yan yoldan rektörlük binasına yaklaşmak için daha doğuda ikinci bir bölünmüş yol oluşturulmuştur. Bu yola rektörlük girişini sembolize eden tasarım bütünlüğüne uygun giriş takı ve bünyesinde kontrol noktası oluşturulmuştur.  Bu yolun ortasında rektörlük binasının girişi önünde ve hastaneye doğru  (güneye ve batıya) yönelen yaya yollarının ortasında yansıtma havuzları tasarlanmış ve tesislerin girişleri su ögesiyle zenginleştirilmiştir. Doğuda park alanı orta bölgede tarihi bina (rektörlük binası) ve çevresi batıda hastane binaları ortasında giriş avlusu olmak üzere 500m eninde ve 80m derinliğinde ana yola paralel konumda kamusal alan oluşturulmuştur. Tabii zemin üstünde rektörlük binası için açık otopark, bisiklet park alanları ve hemen yanından rektörlük kapalı otoparkına giriş rampaları düzenlenmiştir.

Tesisin güneyine yerleştirilen dişçilik fakültesine 1.kat seviyesinden Bezmialem caddesi tarafından ve 1.bodrum kat seviyesinden orta avlu tarafından olmak üzere 2 giriş oluşturulmuştur. Dişçilik fakültesi ana girişinde oluşturulan bekleme salonu her katta tekrarlanmıştır ve binayı kuzey-güney istikametinde ikiye bölmektedir. Bekleme salonun batısında alt katlarda öğrenci derslikleri üst katta yatan hasta katı vardır. Bekleme salonunun batısında ise diş klinikleri, destek birimleri ve çeşitli medikal alanlar konumlandırılmıştır. Dişçilik binasının bodrum katlarında dişçilik ameliyathaneleri, sterilizasyon ünitesi, simülasyon laboratuvarları, radyoloji ünitesi,  ve birçok ilgili medikal alanlar yerleştirilmiştir. Dişçilik fakültesi ve hastane bağlantısı, 1.bodrum (yer katı) seviyesinde açık alandan ve bodrum katlarda kapalı alanlardan sağlanmıştır.

Dişçilik fakültesinin batısında DHAUM ile GETAMER ünitesinin bulunduğu bir bina tasarlanmıştır. Bu bina ile doğusunda bulunan dişçilik fakültesi arasında kalan boşluktan Bezmialem caddesiyle Vatan caddesi kotları (10m.) arasında yaya ulaşımını sağlayan üstü cam örtüyle kapatılmış (iniş ve çıkış olmak üzere) takım yürüyen merdiven sistemi tasarlanmıştır. Bu sistem Çapa tarafından gelecek öğrenciler, ayakta hasta ve ziyaretçilerin hastane ana girişine, poliklinik girişine, etkinlik merkezi girişine, DHAUM girişine ve orta avluya yani tesisin tamamına ulaşım imkanı yaratmaktadır. İki kat inen ve çıkan bu yürüyen merdiven sisteminin orta katında batı yönünde (zemin kat kotunda) DHAUM  girişi tasarlanmıştır.
Hastane binasının güneyinde DHAUM-GETAMER binasının kuzey batısında merkezi tesisat binası tasarlanmıştır. Bu binada orta gerilim trafo ve şalt tesisleri, elektrojen  grupları, soğutma sistemleri, teshin merkezi vb büyük ve gürültülü tesisat bileşenleri ana binadan ayrılarak yalıtılmıştır. Bu bina hastane binasına bodrum katlardan doğrudan bağlantı sağlamaktadır. Yer katı seviyesinden (1.bodrum) kuzey tarafta OG dağıtım ve trafolara, 1.kat seviyesinden güney tarafta jeneratörlere araçla servis verecek şekilde önlerinde servis yolu bağlantıları ve yükleme platformu sağlanmıştır.

Tesisin 2/3 lük kısmı imar şartları nedeniyle yeraltında ışık almayan bölgelerde kalmasından dolayı bodrum katlara daha fazla gün ışığı almak doğal hava sağlamak amacıyla rektörlük, dekanlık ve dişçilik fakülteleri ve hastane binasının orta noktasında açık alanda etkinlik merkezi girişi düzenlenmiştir. Etkinlik merkezi yaklaşık 22mX12mX12m ebatlarında elipsoidal formlu boşluktan oluşmaktadır. 2.bodrum ve 4.bodrum seviyelerinde mekanlara ışık alma, doğal havayla temas etme imkanı sağlamaktadır. 2.bodrum katta bulunan personel yemekhanesi etrafında oluşturulan koridor toroidal formda çelik ve cam konstrüksiyonla örtülü şekilde tasarlanmıştır. Personel yemekhanesinin önünde kış bahçesi oluşturmakta ve terasta yemek yeme imkanı sağlamaktadır. 4.bodrum katta bulunan konferans salonlarının fuayeleri de aynı şekilde bu çökertilmiş bahçeye cephe vermektedir. Fuayeden buradaki iç bahçeye çıkılabilmektedir. Bu yapı aynı zamanda hastaneye girmeden konferans salonlarına dış mekandan ulaşma imkanı yaratmaktadır. Etkinlik merkezinin güneydoğu bölgesinde oluşturulan ve yine aynı tasarıma sahip giriş holünde konumlandırılmış asansör ve spiral merdiven sistemleriyle yemekhane ve konferans salonlarına dışardan ulaşılabilmektedir. Bu yapı konferans salonlarıyla yemekhane arasında bağlantı sağlamakta ve çeşitli davet, sergi vb organizasyonlara imkan sağlamaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 640 servis hasta yatağı ve 160 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 800 hasta yatağına sahiptir. Tesiste ayrıca 270 poliklinik ve bunlara ait servis ve bekleme alanları, biri hibrit olmak üzere 36 adet ameliyathane, 8 LDR odası ve ilgili destek birimleri, merkezi sterilizasyon ünitesi, 240 diş hekimliği ünitesi, 5200 m² acil ünitesi, 3800 m² radyoloji ünitesi, 1ad gamma knife, 1 ad tomoterapi, 4ad. Linac banker’ı olmak üzere gelişmiş bir radyasyon onkoloji ünitesi, medikal onkoloji, Nükleer tıp, kemoterapi, dializ, IVF, 4210m² klinik laboratuvar, FTR, Uyku bozuklukları merkezi, DHAUM, GETAMER, Fitoterapi, medikal simülasyon merkezi, kanbankası ve aferez, merkezi mutfak ve yemekhanesi, eczane, 3’ü farklı büyüklükte birleşebilen-ayrılabilen olmak üzere 5 konferans salonu, 900m² merkezi kütüphane, morg ve otopsi ünitesi, fresh kadavra ve model eğitim alanları ve çeşitli büyüklüklerde farklı noktalarda 11 ad kafeterya, 1574 adet kapalı, 207 adet açık olmak üzere otopark alanı, kapalı otopark alanı içinde 400 yataklı acil durum hastanesi bulunmaktadır.
Hastaneye ulaşım arsanın kuzeyindeki ana yol olan Adnan Menderes Bulvarındaki kavşaktan girilen yan yoldan planlanmıştır. Araçla yaklaşım, metroyla ulaşım ve yaya ulaşımı yan yola açılan ana kapıdan yapılmak üzere tasarlanmıştır. Aynı yan yol üzerinden açık ve kapalı otoparklara ulaşım sağlanmıştır. Rektörlük girişi hastane ana girişinden doğu istikametinde 210 m. ilerdedir. Acil ünitesi için kavşaktan hemen sonra yan yol girişinden acile ayrılmış yol bağlantısı tasarlanmıştır. Acil çıkışı arsa içinden Bezmialem caddesine ulaşmak üzere tasarlanan iç yol üzerinden planlanmıştır. Kapalı otoparklardan çıkışlar rektörlük bağlantı yolundaki ve dekanlık önündeki rampalardan Adnan Menderes Bulvarına, dişçilik fakültesinin doğusunda bulunan rampadan Bezmialem caddesine ulaşım sağlamaktadır. Dekanlık binasının teras çatısında bulunan heliport sayesinde acil hastaların hava yoluyla yoğun bakım, ameliyathane ve acil ünitesine doğrudan ulaşımı sağlanmıştır.

BVU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | İstanbulGeyran