Travmatoloji Dal Hastanesi | FİLDİŞİ

Proje Adı Genel Hastane Ve Travmatoloji Dal Hastanesi
Proje Yeri Dabou / Ivory Coast
Yatak Sayısı 100
Mimari Tasarım Ekibi Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ.
Mal Sahibi
İşveren
Proje Tarihi 2016
Toplam İnşaat Alanı 12.500 m²
Proje Tipi Özel Sağlık Tesisi
Yapım Türü Betonarme Karkas
Mimari Proje (Konsept Proje) Geyran Mimarlık Atölyesi LTD. ŞTİ

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU
Sunulan konsept tasarım çalışması, aynı arsada bir genel hastane ve bir otonom trauma hastanesini içermektedir. Tesisin tamamı pavillion tipi tek katlı binalardan oluşmaktadır. Khorhogo’da yaklaşık 3310 m2 lik bölümü otonom trauma hastanesi (30 Yatak), 7770m2 lik bölümü genel hastane (70 yatak), 1200m2 lik bölümü servis, 220m2 lik bölümü morg olmak üzere, toplamda yaklaşık 12,500 m2 alana sahiptir.  Sunulan mimari konsept tasarımda hastanenin yapılacağı bölgedeki niteliksel ve niceliksel ihtiyaçlara cevap verecek özellikte olması, mimari fonksiyon ilişkilerinin hastane yönetiminin beklentilerine uyumunun denetlenmesi, uluslararası normları sağlayan çağdaş bir sağlık tesisinin tasarlanması amacını taşımaktadır.
Arsa belli olmadığı için şehir planı verileri, araç trafiği, toplu taşıma bağlantı noktaları, trafik yoğunlukları, yaya yolu bağlantı yönü ve yoğunluğu değerlendirilmemiş, genel kabuller yapılarak örnek çalışma yapılmıştır. Coğrafi yönler, hakim rüzgar, tabii zemin eğimi belli olmadığı için eğimsiz bir zemin olduğu kabul edilmiş binanın yerleşiminde coğrafi yönler tasarımcının belirlediği varsayıma göre yapılmıştır.
Korhogo şehrinin iklim verileri ve genel olarak yerel mimari özellikleri incelenmiş buna uyum gösteren mimari tasarım yapılmıştır. Tesis beş ana bloktan oluşmaktadır. Tesisin güney tarafı genel hastanenin ana girişinin olacağı yön olarak kabul edilmiştir. Bloklar A,B,C,D,E harfleriyle isimlendirilmiştir. A ve B bloklar genel hastane, C blok servis binası, D blok morg binası, E blok Otonom trauma hastanesi olarak tasarlanmıştır.  A blok genel hastaneye ait bloktur güneyde “U” şeklindedir ve yönetim ofisleri, eczane, kafeterya, giriş holü, bekleme alanları, poliklinikler olmak üzere ayakta hasta ve günlük işleri olan kullanıcılara hitap eden mekanlar yerleştirilmiştir. Bu bloğun (A blok) ortasına hastane ana girişi yerleştirilmiş ve davetkar bir giriş olmasını sağlamak amacıyla yüksek bir saçakla taçlandırılmıştır. Bu blokta yönetim ofisleri için batı tarafta personel girişi, eczane için servis girişi düşünülmüştür. B blok A blokla C-E blok arasındadır genel hastanenin ana fonksiyonlarının yer aldığı ana binadır. B blok A bloktan 7.50m. uzakta arada boşluk kalacak şekilde yerleştirilmiştir.
B blok yaklaşık olarak 160mX40m ölçülerindedir ve blok ortasındaki alanların ışık-hava alması için beş adet 7.50mX25.00m ölçülerinde boşluklar oluşturulmuştur. Bu boşluklar hasta servislerinin iki zıt yöne bakan cepheye sahip olmasını doğal ışıktan ve havadan yararlanmasını sağlamaktadır. B blokta en batıda oluşturulan hasta servisleri güney tarafında hasta yakınları ve hastaların kullanacağı koridorla birbirine bağlanmıştır. B bloğun güneyinde bulunan bu koridor aynı zamanda giriş holüyle irtibatlıdır. Bina tek katlı olduğu için merdiven ve asansör yapılmamıştır. B bloğun kuzeyinde bulunan koridor hasta yatak servislerini diğer yönden birbirine bağlamaktadır ve bu koridor tıbbi personel ve çalışanlar tarafından kullanılması planlanmıştır. Böylelikle hasta ve hasta yakınları ile medikal personel ve sedye trafiği hiçbir kesişme olmadan birbirinden tamamen ayrılmıştır. Hasta yatak servislerinden B bloğun doğusunda bulunan ameliyathane suiti, yoğun bakım, doğumhane, radyoloji vb medikal alanlara sedye ile hasta transferi sırasında hastalar ziyaretçi ve genel trafiğe karışmadan ve (expoze) olmadan ulaştırılabilmektedir.
Hasta yatak servislerinin ihtiyacı olan malzeme ve personelde yine bu sirkülasyon alanını kullanarak diğer kullanıcılar tarafında rahatsız edilmeden ulaşımını sağlamaktadır. Bu sirkülasyon alanı aynı zamanda C ve D blokla bağlantılıdır. B blok doğusunda bulunan ameliyathaneler, doğumhaneler, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım, klinik ve patoloji laboratuvarı, merkezi sterilizasyon ünitesi, acil ünitesi ve çeşitli servis üniteleri yer almaktadır. B blok batı tarafında iç boşluklar vardır. Bu boşluklar sayesinde mekanlara doğal hava akışı sağlanmaktadır. Ancak ameliyathane, merkezi sterilizasyon, radyoloji departmanlarında pencereye ihtiyaç duyulmadığından bu iç boşluklar buralarda yoktur.
B bloğun kuzey batısında C ve D blok genel hastanenin hasta yatak servisleriyle aynı hizada olmak üzere yerleştirilmiş, hem genel hastane bloğu olan B blokla ve hem de kendi aralarında 7.50m boşluklar kalacak şekilde yerleştirilmiştir. C blok servis binası olarak düşünülmüştür. Bu bloğun bir bölümünde ana dağıtım panoları, orta gerilim panoları, trafo, jenaratör, UPS üniteleri, CCTV kontrol merkezi gibi elektrik tesisat alanları ile kullanım suyu deposu, yangınla mücadele sistemi su deposu, hidrofor, yangın pompaları, klima santralleri,  ısıtma merkezi, su arıtma üniteleri, medikal gaz merkezi gibi mekanik tesisat birimleri ile çamaşırhane, tamir ve bakım atölyeleri, merkezi depolar bulunmaktadır. Diğer bölümde ise personel yemekhanesi, ana mutfak ve diyet mutfağı ile mutfak depoları bulunmaktadır. Bu birimlere araçla yanaşmak ve yük boşaltmak, taşımak imkanı verecek şekilde girişler ve araç park alanları düzenlenmiştir. D blok morg binası olarak tasarlanmış C bloğun kuzeyinde E bloğun batısında yer almaktadır.
Tek katlı olarak tasarlanan Otonom trauma hastanesi E blok olarak adlandırılmıştır. Bu blok genel hastane binasının B blokunun kuzey doğusunda konumlandırlmıştır ve görsel olarak onun devamı niteliğindedir. E blok yaklaşık olarak 40mX80m ölçülerindedir. Hasta odaları binanın doğusuna yerleştirilmiştir. Trauma hastanesinin kuzeyinde üç giriş tasarlanmıştır bunlardan birisi sedyeli acil hasta girişi için diğeri ayakta acil hasta için, en doğudaki ise ana giriş kapısıdır. Sedyeyle gelen hasta en kısa yoldan müdahale ve canlandırma odalarına ulaşmaktadır.  Trauma hastanesinde  hasta kabul ve bekleme holü, kafeterya, eczane, konsültasyon birimleri, klinik laboratuvar, 60’ar kişilik 2 adet  seminer salonu, yönetim ofisleri, 6 yataklı yoğun bakım salonu, 2 adet yoğunbakım izolasyon odası, yoğun bakım destek birimleri, 4’er yataklı hasta odalarından oluşan 20 yataklı hasta yatak servisi yer almaktadır. Bu bina genel hastaneye yakın konumda ayrı bir bina olarak tasarlanmıştır, ve bütün tıbbi fonksiyonlarıyla otonom olarak faliyet gösterebilecek niteliktedir.

 

Travmatoloji Dal Hastanesi | FİLDİŞİGeyran