Özel İdeal Sağlık Hizmetleri Projesi Tamamlandı.

Özel İdeal Sağlık Hizmetleri Projesi Tamamlandı.

İdeal Sağlık Hizmetleri Hastanesi İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6771 ada, 126 pafta, 19 parselde inşa edilmek üzere tasarlanmıştır. Parselin kuzeyinde Çukurçeşme Caddesi, batısında Bağlar Caddesi, doğusunda ise Mor Lale Sokak bulunmaktadır. Ukome’den alınan bilgiler doğrultusunda Bağlar Caddesi’nden ve Çukurçeşme Caddesi’nde bulunan 50m’lik kavşaktan giriş çıkış yapma imkanı olmayıp, Çukurçeşme Caddesi’nde parselin kavşağa en uzak son 15m’sinden giriş çıkış izni alınabilmiştir. L şeklinde ki 3 taraftan yola mahreci olan parselin sadece Çukurçeşme Caddesi tarafından 15m’si ve Mor Lale Sokak tarafındaki 35m’si tesisin ana girişi, acil girişi, servis giriş ve çıkışları, personel girişi v.b. olarak kullanılabilmiştir. 52.500m² kapalı alanı olan sağlık tesisinin yol bağlantıları için sınırlı imkanlara sahip olması tasarımın şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Tesis doğu yönünde kalan komşu parselden 15m çekilmek suretiyle 80m derinliğinde bir boşluk oluşturulmuş bu alan acil, diyaliz ve otopark girişi için kullanılmıştır.
Sağlık tesisi genel itibariyle 1 podyum bina ve 2 kule binadan oluşmaktadır. Podyum bina genel olarak ortak tıbbi alanların bulunduğu bölümlerden, kule binalar ise hasta yatak servislerinden meydana gelmiştir. Hasta yatak servislerinin 2 kule binada tasarlanması 2 farklı hasta yatak servisi grubunun oluşmasını sağlamıştır. Hastane işletmesi bu iki kuleyi farklı kategorilerde işletme imkanına sahip olurken her 2 kule binada aynı medikal donanımdan istifade edebilecektir.
Bina parselin şekline uygun olarak L biçimindedir ve 4 dilatasyon bloğundan oluşmaktadır. Bu dilatasyonlar strüktürel gerekçelerle ve yapım aşamasında kazı ve imalat kolaylıklarına imkan vermesi için tasarlanmışlardır. Kuzey de bulunan A bloğun oval formu parsel sınırına uygun şekilde biçimlendirilmiştir ve kavşağa her katından, her noktasından hakim konumdadır. Tesisin ön yüzü niteliğindedir. Bu yüzden simgesel niteliği öncelikli olacak şekilde tasarlanmıştır. A blok 6 adet bodrum kat, 2 adet tesisat katı, 12 adet diğer katlar olmak üzere toplam 20 kattır. Doğu da bulunan D blok 7 adet bodrum kat, 2 adet tesisat katı, 15 adet diğer katlar olmak üzere toplam 24 kattır. B ve C bloklar ise bağlantı kitlesi olarak tasarlanmış olup ortak tıbbi alanları içeren podyum binanın orta bölgesini oluşturmaktadır. B blok tesisin kuzey ve güney kanadını şeffaf bir kitleyle birbirine bağlamaktadır. Bu bölümde girişleri ve poliklinikleri birbirlerine bağlayan yürüyen merdivenler bulunmaktadır.
Tesisin ana girişi A bloğun konkav cephesinin orta noktasına yerleştirilmiştir. Bu kat geri çekilerek binanın kendisi saçak olacak şekilde düzenlenmiştir. İkinci bir yaya girişi ise Mor Lale sokakta D blok doğu cephesinde yapılmıştır. Acil girişi B ve C bloğun kesiştiği noktadan yapılmış olup gelen araçların rahat dönüş yapabilmesi için C blok güney yönünde geri çekilmiş ve burada oluşacak trafik yoğunluğunu karşılayabilmek için alan yaratılmıştır.
Özel hastanede bodrum katlarda doğal ışığa ihtiyaç duymayan mekanlar (ameliyathane, klinik laboratuar, radyoloji laboratuarı, nükleer onkoloji, merkezi sterilizasyon v.b.) tasarlanmıştır. Yine 3.bodrum kat ve 4.bodrum katta; sağlık tesislerinin en önemli unsurlarının başında gelen elektrik, mekanik alt yapılarıyla, bu mekanların ihtiyaç duyduğu birimler ve hastanenin önemli servis birimlerinden çamaşırhane, erkek personel soyunma odaları, kadın personel soyunma odaları, depo ve atölyeler, morg, atık merkezi v.b. konumlandırılmıştır. Doğal ışığa ihtiyaç duymayan bir diğer mekan olan otoparklar da 5. ve 6.bodrum katlara yerleştirilmiştir. 7.bodrum kat sığınak için ayrılmıştır.
Hastanede 1.Bodrum kat , zemin kat, 1.kat ve 2.katta mimari ihtiyaç programı yoğunluğu nedeniyle çok kalabalık mekan grupları yer almıştır. Ayakta hastanın (günübirlik hasta) hastaneyi ziyareti sırasında minimum iç trafik oluşacak şekilde mimari tasarım şekillendirilmiştir. Bu yüzden hastaların podyum binada düşey sirkülasyonuna imkan tanınmıştır. Hastanede düşey sirkülasyonu sağlayan merdiven ve asansör çekirdekleri üç ana grupta ele alınmıştır, bunlardan birisi kuzeyde, diğeri doğuda, üçüncüsü ise L formundaki podyum binanın tam ortasında konumlandırılmıştır. Binanın orta noktasında bulunan çekirdek acil, radyoloji, yoğun bakımlar ve ameliyathaneleri birbirine bağlayacak şekilde 6 bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere podyum binaları oluşturan B ve C blokların düşey sirkülasyonunu sağlamak amaçlı düşünülmüştür. Ayrıca B blok içinde bulunan yürüyen merdivenler poliklinikler arasında sirkülasyonu sağlamak için 1.bodrum kat, zemin kat,1.ve 2. Katlar olmak üzere toplam 4 kata hizmet vermektedirler. Doğudaki çekirdek ağırlıklı olarak kule binaya ( D blok) hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Kuzeydeki çekirdek ağırlıklı olarak kule binaya (A blok) hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Bu çekirdeklerin tamamı kapalı otopark ile bağlantılıdır ve yangın yönetmeliği şartlarını sağlamaktadır. Kule binalara ilaveten yangın merdivenleri tasarlanarak binanın yangın güvenliği arttırılmıştır. Özel Sağlık tesisinin toplam yatak sayısı 517 adettir. Radyoloji, klinik laboratuar, patoloji laboratuarı, 5 yataklı gözlem odasıyla anjiografinükleer onkolojilinac bölümü, kan bankası, 12 adet genel cerrahi ve 4 adet KVC ameliyathaneleri, 19 yataklı dahili yoğun bakım, 26 yataklı cerrahi yoğun bakım, 11 yataklı koroner yoğun bakım, 14 yataklı KVC yoğun bakım ,20 yataklı neonatal yoğun bakım, yaya ve araç girişi birbirinden izole edilmiş 10 yataklı çocuk gözlem odası, 10 yataklı erkek gözlem odası, 10 yataklı kadın gözlem odası ile toplam 30 yataklı gözlem odası bulunan acil ünitesi, diyaliz hastalarına ait binanın diğer girişlerinden ayrılmış giriş bölümü ile 20 adet üniteye sahip diyaliz, bölümlere göre gruplandırılmış ve her grubun kendi içinde ayrıca tasarlanmış bekleme salonları, hemşire bankosu ve destek birimleri bulunan 91 adet poliklinik (kardiyoloji poliklinikleri, kvc poliklinikleri, ortopedi ve travmatoloji poliklinikleri, dahiliye poliklinikleri (nefroloji polikliniği, endokrin polikliniği, romatoloji polikliniği, göğüs hastalıkları polikliniği, enfeksiyon hastalıkları polikliniği, diyet polikliniği), diş poliklinikleri (pedodonti polikliniği, endodonti polikliniği, ortodonti polikliniği), kulak burun boğaz poliklinikleri, vip poliklinikleri, plastik-estetik poliklinikleri (plastik cerrahi poliklinikleri, dermatoloji poliklinikleri, lazer epilasyon, diyetisyen),onkoloji poliklinikleri (hematoloji polikliniği, kemoterapi salonu), cerrahi poliklinikleri, anestezi polikliniği, üroloji polikliniği, gastroentereloji polikliniği, çocuk poliklinikleri (çocuk enfeksiyon polikliniği, çocuk alerji polikliniği, çocuk nöroloji polikliniği, çocuk kardiyoloji polikliniği, çocuk onkoloji polikliniği, çocuk hematoloji polikliniği, çocuk cerrahisi, yenidoğan polikliniği) nöroloji polikliniği, nöroşirurji polikliniği, psikiyatri polikliniği, göz polikliniği, kadın doğum polikliniği, 6 yataklı gözlem odasıyla endoskopi, IVF (tüp bebek merkezi),doğumhane,  15 odalı 8 adet ve 16 odalı 11 adet hasta yatak servisleri, 2 adet yemekhane,  kafeterya,  çamaşırhane, yönetim birimleri, merkezi sterilizasyon ünitesi, çağrı merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, seminer salonu ve kapalı otopark ve sığınak bölümlerinden oluşmaktadır.
Hastanenin otopark ihtiyacı yer altında ki katlarda planlanmış olup Çukurçeşme Caddesi’nden, arsanın kuzeydoğu köşesinden, geniş bir rampayla, 3.bodrum kata bağlantı kurulmuştur. Arsanın kuzeydoğu köşesi en düşük kotta yer aldığı için rampa en avantajlı eğimle oluşturulabilmiştir. Otopark çıkışı ise Mas Plaza tarafında ki güney cepheye paralel uzanan rampayla Mor Lale sokağa bağlanmıştır.
Bina yüksek bina sınıfına girdiğinden ilgili yönetmeliklerden etkilenmiştir. Yerleşim düzeni yapılırken çevresel etkisi, şehir siluetine etkisi, arsanın jeolojik yapısı, binanın bulunduğu konumda ki hava trafiği, şehrin o bölgesinin genel ulaşımı ve yangın ulaşımı, alt yapı bağlantıları ve kapasiteleri, güneş açıları ve hakim rüzgar yönü dikkate alınarak tasarım yapılmıştır. Yine bina yüksek binalar sınıfında olduğundan gerekli yangın tedbirleri yanında ekstra tedbirlere ihtiyaç duymaktadır. Binada acil durum asansörü, yatay tahliye alanları ve yangın kompartımanları yapılarak yangın tedbirleri tamamlanmıştır.
Bütün bu özellikleriyle İdeal Sağlık Hizmetleri Hastanesi çağdaş hastane mimarisinin bütün özelliklerine sahiptir.

Özel İdeal Sağlık Hizmetleri Projesi Tamamlandı.Geyran